2% pre Fighting Flies

Uverejnené 28. februára 2013

Darujte nám 2% dane z príjmu

 

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na pomoc fungovania nášho klubu. V prípade otázok nás kontaktujte.

 

Tlačivo pre FO na stiahnutie TU.

Potvrdenie o zaplatení dane na stiahnutie TU.

 

Postup pre FYZICKÚ OSOBU (FO)

 Postup poukázania 2% z dani z príjmu :

Ak ste zamestnaní:

 1.            Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

 2.            Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (+ udaje o prijimatelovi vid

priloha) . Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 3.            Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte formuláre daňovému

úradu v mieste vášho bydliska.

 

Postup pre PRÁVNICKÚ OSOBU (PO)

 V daňovom priznaní pre PO Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane z príjmu. Údaje potrebné uviesť za náš klub sú nasledovné:

 

– IČO : 421 279 80

© 2023 | created by MadCoders.sk