Goodsports International Slovensko

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994. Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež formou organizovania športových tréningov, turnajov, letných táborov, ale aj kultúrnych podujatí, napr. koncertov, filmových produkcií, či rodinných piknikov.

Pracujúci rodičia nie vždy môžu zabezpečiť vyplnenie voľného času svojich detí a tu vznikajú problémy. Deti sa bez dozoru „túlajú“ a združujú v nie vždy najlepších spolkoch, kde veľakrát skĺznu k rôznym nežiaducim aktivitám, ako sú drogy, kriminálna a iná nevhodná činnosť. Naša organizácia sa snaží vyplniť deťom voľný čas práve zmysluplnými aktivitami.

Dlhoročné skúsenosti z organizovania našich aktivít nám potvrdzujú ich správnosť. Pôsobenie na deti športom, etickými i estetickými aktivitami im ponúka iné varianty na sebarealizáciu.

Garantom programu je Thomas Raymond Johnson, bývalý profesionálny hráč baseballu.

Kľúčovou aktivitou je od začiatku baseball, ktorému sa pod vedením amerických profesionálnych trénerov a slovenských trénerov z radov dobrovoľníkov, venovali v našej mestskej časti mnohé deti. Naším domovským ihriskom sa stalo ihrisko pri Základnej škole Ivana Bukovčana 3. GoodSports International Slovensko sa snaží pre deti vytvoriť celoročný program, teda aj počas jesenných a zimných mesiacov trénujeme s deťmi v telocvični v škole Ivana Bukovčana 1 a 3, okrem basebalu aj futbal, floorbal a basketbal. Počas letných prázdnin organizujeme okrem veľkého baseballového tábora v Bojniciach aj celodenný baseballový/špor­tovo-anglický tábor od pondelka do piatka v Devínskej Novej Vsi a počas školského roka okrem pravidelných tréningov máme pre deti zabezpečený aj poškolský program tzv. klub denne, kde si môžu robiť domáce úlohy, alebo sa zahrať s kamarátmi.

Náš program (tréningy, klub) poskytujeme bezplatne aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac detí. Na základe veľmi dobrej spolupráce s GoodSports International Hungary a inými baseballovými tímami v Maďarsku má každý rok šancu zúčastniť sa zápasov a turnajov v Maďarsku aj tím detí z GoodSports. Každoročne tiež organizujeme jesenný víkendový baseballový minitábor a počas jesenných prázdnin tiež floorballový a futballový turnaj.

© 2023 | created by MadCoders.sk