História klubu Fighting Flies

O NÁS

Klub Fighting Flies Bratislava patrí medzi najlepšie tímy vyše dvadsaťročnej baseballovej histórie na Slovensku. Trojnásobný vicemajster Slovenska (1994, 1996, 1999), bronzový z Majstrovstiev SR (1995, 1997, 1998, 2001), víťaz Slovenského baseballového pohára (1994, 1995), účastník európskeho Pohára víťazov pohárov (1995, 1996, 2000, 2002) a Pohára Európskej baseballovej konfederácie CEB (1997, 1998, 1999).

Fighting Flies sa dlhodobo venujú mládeži vo všetkých mládežníckych kategóriách. Od roku 2008 spolupra­cujú pri výchove nádejí s americkou organizáciou Good Sports, ktorú na Slovensku reprezentuje niekdajší profesionálny baseballista Tom Johnson.

FIGHTING FLIES

Baseballový klub Fighting Flies Bratislava („Bojujúce muchy“) vznikol v roku 1994 po osamostatnení sa od materského oddielu TJ STU Bratislava (kde fungoval už od roku 1992) a dnes patrí medzi historicky 4 najúspešnejšie tímy na Slovensku. Od roku 2010 úzko spolupracuje s Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves a so Základnou školou Bukovčana na rozšírení možností športového vyžitia v tejto mestskej časti.

BASEBALL

Baseball sa na Slovensku udomácnil v roku 1991. Pôvodne americký šport nadviazal na 10-ročnú tradíciu príbuzného športu – softballu, ktorý sa na Slovensku hrával už začiatkom 80-tych rokov. Patrí medzi najrozšírenejšie športy na svete, medzi rokmi 1992 – 2008 bol členom veľkej olympijskej rodiny. Zastrešuje ho Medzinárodná baseballová asociácia (IBA), Európska baseballová konfederácia (CEB), na Slovensku Slovenská baseballová federácia (SBF).

Baseball je hra pálkovacia, zameraná najmä na dynamiku, reakciu, rýchlosť ale zároveň i vytrvalosť. Okrem zvládnutia technických znalostí je dôležitou zložkou baseballu osvojenie si pravidiel a systému hry, ktoré podmieňuje logické myslenie a tvorivosť. Kombinácia telesnej šikovnosti, rýchleho myslenia a rozhodovania tvoria základ dobrého baseballového hráča. Nie nadarmo už Ernest Hemingway o tomto atraktívnom športe povedal: „Baseball, to je najrýchlejší šach na svete!“.

© 2023 | created by MadCoders.sk