Školenie rozhodcov

Uverejnené 14. marca 2013

Akadémia SBF a Rozhodcovská komisia vyhlasuje školenie rozhodcov s možnosťou získat licenciu pre Interligy a pre rozhodovanie ostatných súťaží SBF nasledovne:

Termín školenia:        23. marca 2013

Miesto školenia:        Bratislava, bude upresnené či na ihrisku alebo na škole
Poplatok:                  10,-EUR

Školitel:                    Juraj Jankovič

– prezentácia 8.30-8.45
– zahájenie 9.00
– obedná prestávka 12.00-12.45
– poobedná časť 13.00-16.00
– ukončenie 16.15

Viac info a prihlášky na: office@baseballslovakia.com

© 2023 | created by MadCoders.sk